Len-funktion

Returnerer antallet af tegn i en streng, eller antallet af bytes som er krævede for at gemme en variabel.

Syntaks:


Len (Tekst som streng)

Returværdi:

Long

Parametre:

Text: Vilkårligt strengudtryk eller en variabel af en anden type.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Støt os venligst!