InStr-funktion

Returnerer placeringen af en streng indenfor en anden streng.

Funktionen Instr returnerer positionen hvor den matchende streng blev fundet. Hvis strengen ikke blev fundet, returnerer funktionen 0.

Syntaks:


InStr ([Start As Long,] String1 As String, String2 As String[, Compare]) As Integer

Returværdi:

Integer

Parametre:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

String1: The string expression that you want to search.

String2: The string expression that you want to search for.

Compare: Optional numeric expression that defines the type of comparison. The value of this parameter can be 0 or 1. The default value of 1 specifies a text comparison that is not case-sensitive. The value of 0 specifies a binary comparison that is case-sensitive.

For at undgå en kørselsfejl, sætter du ikke parametren Compare (sammenlign), hvis den første valgfrie parameter er udeladt.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Støt os venligst!