InStr-funktion

Returnerer placeringen af en streng indenfor en anden streng.

Funktionen Instr returnerer positionen hvor den matchende streng blev fundet. Hvis strengen ikke blev fundet, returnerer funktionen 0.

Syntaks:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Returværdi:

Integer

Parametre:

Start: Et numerisk udtryk, der markerer den placering i en streng, hvor søgningen efter den angivne delstreng starter. Hvis du udeladerr denne parameter, starter søgningen med det første tegn i strengen. Den minimalt tilladte værdi er 1. Den maksimalt tilladte værdi er 2.147.483.648.

Text1: Strengudtrykket, som du vil søge i.

Text2: Strengudtrykket, som du vil søge efter.

Compare: Valgfri numerisk udtryk der angiver typen af sammenligning. Værdien af denne parameter kan være 0 eller 1. Standard værdien 1 specificerer en tekstsammenligning som ikke gør forskel på små og store bogstaver. Værdien 0 specificerer en binær sammenligning der gør forskel på små og store bogstaver.

For at undgå en kørselsfejl, undgå at indstille parameteren Compare hvis den første returneringsparameter er undladt.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Kontor"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Støt os venligst!