InStr-funktion

Returnerer placeringen af en streng indenfor en anden streng.

Funktionen Instr returnerer positionen hvor den matchende streng blev fundet. Hvis strengen ikke blev fundet, returnerer funktionen 0.

Syntaks:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Returværdi:

Integer

Parametre:

Start: Et numerisk udtryk, der markerer den placering i en streng, hvor søgningen efter den angivne delstreng starter. Hvis du udeladerr denne parameter, starter søgningen med det første tegn i strengen. Den minimalt tilladte værdi er 1. Den maksimalt tilladte værdi er 2.147.483.648.

Text1: Strengudtrykket, som du vil søge i.

Text2: Strengudtrykket, som du vil søge efter.

Compare: Valgfri numerisk udtryk der angiver typen af sammenligning. Værdien af denne parameter kan være 0 eller 1. Standard værdien 1 specificerer en tekstsammenligning som ikke gør forskel på små og store bogstaver. Værdien 0 specificerer en binær sammenligning der gør forskel på små og store bogstaver.

For at undgå en kørselsfejl, sætter du ikke parametren Compare (sammenlign), hvis den første valgfrie parameter er udeladt.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Støt os venligst!