Redigering af strenglængde

De følgende funktioner bestemmer strenglængder og sammenligner strenge.

InStr-funktion

Returnerer placeringen af en streng indenfor en anden streng.

Len-funktion

Returnerer antallet af tegn i en streng, eller antallet af bytes som er krævede for at gemme en variabel.

StrComp-funktion

Sammenligner to strenge og returnerer en heltalsværdi der repræsenterer resultatet af sammenligningen.

Støt os venligst!