ConvertFromURL-funktion

Konverterer en fil-URL til et systemfilnavn.

Syntaks:


ConvertFromURL(filnavn)

Returværdi:

String

Parametre:

Filnavn: Et filnavn som en streng.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    systemFile$ = "c:\mappe\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Støt os venligst!