ConvertToURL-funktion

Konverterer et systemfilnavn til en fil-URL

Syntaks:


ConvertToURL(filnavn)

Returværdi:

String

Parametre:

filename (filnavn): Et filnavn som streng.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Støt os venligst!