Trim-funktion

Fjerner alle indledende og efterfølgende mellemrum fra et strengudtryk.

Syntaks:


Trim( Tekst som streng )

Returværdi:

String

Parametre:

Text: Vilkårligt strengudtryk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Støt os venligst!