UCase-funktion

Konverterer små bogstaver i en streng til store bogstaver.

Se også:LCase Funktion

Syntaks:

UCase (Tekst som streng)

Returværdi:

String

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, som du vil konvertere.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Støt os venligst!