Right-funktion

Returnerer de længst højrestillede "n" tegn af et strengudtryk.

Se også:Left Funktion.

Syntaks:


Right (Tekst som streng, n som Long)

Returværdi:

String

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, som du vil returnere de længst højrestillede tegn fra.

n: Numerisk udtryk, der definerer det antal tegn, du vil returnere. Hvis n = 0, returneres en streng med længden nul. Den maksimalt tilladte værdi er 2.147.483.648.

Følgende eksempel konverterer en dato i formatet YYYY-MM-DD til US datoformatet (MM/DD/YYYY).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Indtast venligst en dato i det internationale format 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Støt os venligst!