Right-funktion

Returnerer de længst højrestillede "n" tegn af et strengudtryk.

Se også:Left Funktion.

Syntaks:


Right (string As String, length As Long)

Returværdi:

String

Parametre:

string: Any string expression that you want to return the rightmost characters of.

length: Numeric expression that defines the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Følgende eksempel konverterer en dato i formatet YYYY-MM-DD til US datoformatet (MM/DD/YYYY).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Indtast venligst en dato i det internationale format 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Støt os venligst!