Mid-funktion, Mid-udtryk

Returnerer den angivne portion af et strengudtryk (Mid funktion), eller erstatter portionen af et strengudtryk med en anden streng (Mid sætning).

Syntaks:


Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) eller Mid (Text As String, Start As Long, Length As Long, Text As String)

Returværdi:

String (kun ved funktion)

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, som du vil modificere.

Start: Numerisk udtryk, der angiver den tegnposition i strengen, hvor den mængde strenge, du vil udskifte eller returnere, begynder. The minimum allowed value is 1. Den maksimalt tilladte værdi er 2.147.483.648.

Length: Numerisk udtryk, der returnerer det antal tegn, du vil erstatte eller returnere. Den maksimalt tilladte værdi er 2.147.483.648.

Hvis længdeparameteren i funktionen Mid funktion er udeladt, vil alle tegn i strengudtrykket fra begyndelsen til slutningen af strengen returneres.

Hvis længdeparameteren i funktionen Mid sætning er mindre end længden af den tekst, som du vil erstatte, vil teksten reduceres til den angivne længde.

Text: Den streng der erstatter strengudtrykket (Mid sætning).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Indtast venligst en dato i det internationale format 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Støt os venligst!