Left-funktion

Returnerer antallet af venstrestillede tegn som du angiver fra et strengudtryk.

Syntaks:


Left (Tekst som streng, n som Long)

Returværdi:

String

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, som du vil returnere venstrestillede tegn fra.

n: Numerisk udtryk, der angiver antallet af tegn, du vil returnere. Hvis n = 0, returneres en strengen på nul tegn. Den maksimalt tilladte værdi er 2.147.483.648.

Følgende eksempel konverterer en dato i formatet YYYY.MM.DD til formatet MM/DD/YYYY.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Indtast venligst en dato i det internationale format 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Støt os venligst!