LCase-funktion

Konverterer alle store bogstaver i en streng til små.

Se også funktionen:UCase

Syntaks:

LCase (Text As String)

Returværdi:

String

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, som du vil konvertere.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) REM returnerer "las vegas"
    Print UCase(sVar) REM returnerer "LAS VEGAS"
End Sub

Støt os venligst!