Redigering af strengindhold

De følgende funktioner redigerer, formatererr og justerer strengenes indhold. Brug operatorerne & eller + til at sammenkæde strenge.

Format-funktion

Konverterer et numerisk udtryk for en streng, og derefter formaterer den efter det format, du angiver.

LCase-funktion

Konverterer alle store bogstaver i en streng til smĂĄ.

Left-funktion

Returnerer antallet af venstrestillede tegn som du angiver fra et strengudtryk.

LSet-udtryk

Justerer en streng til venstre for en strengvariabel, eller kopierer en variabel af brugerdefineret type til en anden variabel af en anden brugerdefineret type.

LTrim-funktion

Fjerner alle indledende mellemrum ved begyndelsen af et strengudtryk.

Mid-funktion, Mid-udtryk

Returnerer den angivne portion af et strengudtryk (Mid funktion), eller erstatter portionen af et strengudtryk med en anden streng (Mid sætning).

ERSTAT-funktion

Erstatter en streng med en anden.

Right-funktion

Returnerer de længst højrestillede "n" tegn af et strengudtryk.

RSet-udtryk

Højre-justerer en streng indenfor en strengvariabel, eller kopierer en brugerdefineret variabeltype ind i en anden.

RTrim-funktion

Sletter mellemrummene ved slutningen af et strengudtryk.

Trim-funktion

Fjerner alle indledende og efterfølgende mellemrum fra et strengudtryk.

UCase-funktion

Konverterer smĂĄ bogstaver i en streng til store bogstaver.

Split-funktion

Returnerer et array af delstrenge fra et strengudtryk.

Join-funktion

Returnerer en streng fra et antal delstrenge i en strengmatrix.

ConvertToURL-funktion

Konverterer et systemfilnavn til en fil-URL

ConvertFromURL-funktion

Konverterer en fil-URL til et systemfilnavn.

Støt os venligst!