Streng-funktion

Opretter en streng i henhold til det specificerede tegn, eller det første tegn i et strengudtryk som overføres til funktionen.

Syntaks:


String (n som Long, {udtryk som heltal | tegn som streng})

Returværdi:

String

Parametre:

n: Numerisk udtryk, der viser antallet af tegn, der skal returneres i strengen. Den maksimalt tilladte værdi af n er 2.147.483.648.

Expression: Numerisk udtryk, der definerer ASCII-koden for tegnet.

Charachter: Hvilket som helst enkelt tegn brugt til at bygge returstrengen, eller en vilkårlig streng hvorfra kun det første tegn vil blive brugt.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Støt os venligst!