Space- og Spc-funktioner

Returnerer en streng, som består af et nærmere angivet antal mellemrum.

note

Spc-funktionen virker ligesom Space-funktionen.


Syntaks:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Returværdi:

String

Parametre:

n: Numerisk udtryk, der definerer antallet af mellemrum i strengen. that defines the number of spaces in the string. Den maksimalt tilladte værdi af n er 2.147.483.648.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  MsgBox sOut,0,"Info:"
End Sub

Støt os venligst!