ChrW (funktion) [VBA]

Returnerer unicode-tegnet, som svarer til den angivne tegnkode.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


ChrW(udtryk som heltal) som streng

Returværdi:

Streng

Parametre:

Expression: Numeriske variabler, der repræsenterer en gyldig 16-bit Unicode-værdi (0-65535). (For at understøtte udtryk med et nominelt negativt argument som ChrW(&H8000) på en baglæns-kompatibel måde mappes værdier i området −32768 to −1 internt til området 32768 to 65535.) En tom værdi returnerer fejlkode 5. En værdi uden for området [0,65535] returnerer fejlkode 6.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

6 Overløb

Eksempel:


Sub ExampleChrW
 ' Dette eksempel indsætter de græske bogstaver Alpha og Omega som en streng.
 MsgBox "Fra "+ ChrW(913)+" til " + ChrW(937)
 ' Udskriften vises i en dialog som "Fra Α til Ω
End Sub

Støt os venligst!