ChrW (funktion) [VBA]

Returnerer unicode-tegnet, som svarer til den angivne tegnkode.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


ChrW(charcode As Integer) As String

Returværdi:

Streng

Parametre:

charcode (tegnkode): Numerisk udtryk, der repræsenterer en gyldig 16 bit Unicode-værdi (0-65535). (For at understøtte udtryk med et nominelt negativt argument som ChrW(&H8000) på en baglæns-kompatibel måde, er værdier i området −32768 til −1 internt mappet til området 32768 til 65535.) En tom værdi returnerer fejlkode 5. En værdi uden for området [0 til 65535] returnerer fejlkode 6.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

6 Overløb

Eksempel:


Sub ExampleChrW
    ' Dette eksempel indsætter de græske bogstaver Alpha og Omega som en streng.
    MsgBox "Fra " + ChrW(913) + " til " + ChrW(937)
    ' Udskriften vises i en dialog som "Fra Α til Ω
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' "t" Det lille bogstav T
End Sub

Støt os venligst!