AscW-funktion [VBA]

Returnerer unikode-værdien af det første tegn i et strengudtryk.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


AscW (Text As String)

Returværdi:

Heltal

Parametre:

Tekst: Ethvert lovligt strengudtryk. Kun det første tegn i strengen er relevant.

Brug funktionen AscW til at erstatte tegn med Unicode værdier. Hvis AscW-funktionen møder et blanktegn, rapporterer LibreOffice Basic en fejl. Returnerede værdier er mellem 0 og 65535.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' returnerer 65
 Print AscW("Ω") ' returnerer 937
 Print AscW("Αθήνα") ' returnerer 913, eftersom kun den første karakter (Alpha) tages i betragtning
End Sub

Støt os venligst!