CByte (funktion)

Konverterer en streng eller et numerisk udtryk til typen Byte.

Syntaks:


Cbyte( expression As Variant) As Byte

Returværdi:

Byte

Parametre:

Expression (Udtryk): Enhver streng eller et numerisk udtryk, der kan evalueres til et tal. Decimalværdier afrundes til den nærmeste tiendedel. Gyldige værdier rækker fra 0 til 256.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

6 Overløb

Eksempel:


  Sub CByte_example
      Print CByte( expression := "17"/2 + 7.44), CByte(EMPTY), CByte(PI)
      ' Udtrykkene herover er beregnet som 16, 0 og 3
  End Sub

Støt os venligst!