Val-funktion

Konverterer en streng til et numerisk udtryk.

Syntaks:


Val (Text As String)

Returværdi:

Double

Parametre:

Text: Streng som repræsenterer et tal.

Ved at bruge funktionen Val, kan du konvertere en streng, der repræsenterer numre til et numerisk udtryk. Det er den inverse funktion til Str. Hvis kun en del af strengen indeholder numre, bliver kun det første passende tegn af strengen konverteret. Hvis strengen ikke indeholder nogen tal, vil funktionen Val returnere værdien 0.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.123")
    MsgBox Val("A123.123")
End Sub

Støt os venligst!