Val (funktion)

Brug funktionen Val til at konvertere en streng, der repræsenterer et tal, til rn numerisk datatype.

note

Strengen, der videregives til funktionen Val et lokaliserings-uafhængig. Det betyder, at kommaer fortolkes som tusindskilletegn og punktum bruges som decimalskilletegn.


Syntaks:


  Val (Text As String)
 

Returværdi:

Double

Parametre:

Text: Streng som repræsenterer et tal.

Hvis kun en del af strengen indeholder tal, konverteres kun en de første relevante tegn i strengen. Hvis strengen ikke indeholder nogen tal, returnerer Val 0.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


  Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.1") + 1 ' 124.1
    ' Herunder fortolkes 123,1 som 1231, da "," er tusindskilletegnet
    MsgBox Val("123,1") + 1 ' 1232
    ' Alle tal tages i betragtning, indtil der nĂĄs et ikke-numerisk tegn
    MsgBox Val("123.4A") ' 123.4
    ' Eksemplet herunder returnerer 0 (nul), eftersom den leverede streng ikke starter med et tal
    MsgBox Val("A123.123") ' 0
  End Sub
 

Støt os venligst!