Str (funktion)

Funktionen Str konverterer variablernes indhold til en streng. Den håndterer numeriske udtryk, datoer, strenge og valutaværdier.

Positive tal har et foranstillet mellemrum. Negative tal har et minus-tegn foranstillet.

note

For numeriske værdier er strengen, der returneres af funktionen Str uafhængig af lokaliseringen. Derfor anvendes punktum som decimalskilletegn, når det er nødvendigt.


Hvis en streng videregives som argument, returneres den uden ændringer.

Datoer konverteres til lokaliseringsafhængige strenge.

Syntaks:


  Str (Værdi som variant)
 

Returværdi:

String

Parametre:

Value (værdi): Enhver værdi, der skal konvereteres til en streng.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Herunder ses nogle numeriske eksempler pĂĄ funktionen Str.


  Sub ExampleStr_1
    ' Bemærk blanktegnet i begyndelsen af de returnerede strenge
    MsgBox Str(10) ' " 10"
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox Str(-12345 + 1.3) ' " -12346.3"
    MsgBox Str(10000 / 3) ' " 3333.33333333333"
    ' Strenge, der videregives som argumenter, er uændrede
    MsgBox Str("A123") ' "A123"
  End Sub
 

Brug funktionen LTrim til at fjerne blanktegnet i begyndelsen af den returnerede streng.


  Sub ExampleStr_2
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox LTrim(Str(10.5)) ' "10.5"
  End Sub
 

Funktionen Str kan ogsĂĄ hĂĄndtere Dato-variabler.


  Sub ExampleStr_3
    Dim aDate as Date, aTime as Date
    aDate = DateSerial(2021, 12, 20)
    aTime = TimeSerial(10, 20, 45)
    Print Str(aDate) ' "12/20/2021"
    Print Str(aTime) ' "10:20:45"
  End sub
 

Støt os venligst!