Str-funktion

Konverterer et numerisk udtryk til en streng.

Syntaks:


Str (Udtryk)

Returværdi:

String

Parametre:

Udtryk: Ethvert numerisk udtryk.

Funktionen Str konverterer en numerisk værdi, eller resultatet af en beregning til en streng. Negative tal bliver indledt med et minustegn. Positive tal bliver indledt med et mellemrum (i stedet for plustegnet).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Støt os venligst!