Chr-funktion

Returnerer tegnet, som svarer til den angivne tegnkode.

Syntaks:

Chr(Expression As Integer)

Returværdi:

String

Parametre:

Expression: et numerisk udtryk, der repræsenterer en gyldig 8-bit ASCII-værdi (0-255) eller en 16-bit Unicode-værdi (For at understøtte udtryk med en nominelt negativt argument som Chr(&H8000)på en baglænskompatibel måde kortlægges værdier i området −32768 til −1 internt til området 32768 til 65535.)

warning

Når VBA-kompabilitetstilstand er aktiveret (OPTION VBASUPPORT 1), er Udtrykudelukkende et numerisk udtryk, som repræsenterer en gyldig 8-bit ASCII-værdi (0-255).


Brug funktionen Chr$ for at sende specielle kontrolelementsekvenser til en printer eller en anden udskriftskilde. Du kan også bruge det til at indsætte anførselstegn i et strengudtryk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

6 Overløb, når VBA-kompabilitettilstand er aktiveret og udtrykket er større end 255.

Eksempel:


    Sub ExampleChr
      REM Dette eksempel indsætter en apostrof (ASCII-værdi 34) i en streng.
      MsgBox "En "+ Chr$(34)+"kort" + Chr$(34)+" rejse."
      REM Udskriften vises i dialogen som: En "kort" rejse.
    End Sub
  

ASC

Støt os venligst!