Chr (funktion)

Returnerer tegnet, som svarer til den angivne tegnkode.

Syntaks:


   Chr[$](tegnkode som heltal) As String
  

Returværdi:

String

Parametre:

charcode: et numerisk udtryk, der repræsenterer en gyldig 8-bit ASCII-værdi (0-255) eller en 16-bit Unicode-værdi. (For at understøtte udtryk med et nominelt negativt argument som Chr(&H8000) på en baglæns-kompatibel måde, er værdier i området −32768 til −1 internt mappe til området 32768 til 65535.)

warning

Når VBA-kompatibilitetstilstand er aktiveret (Option VBASupport 1), er charcode udelukkende et numerisk udtryk, der repræsenterer en gyldig 8-bit ASCII-værdi (0-255).


Brug funktionen Chr$ for at sende specielle kontrolelementsekvenser til en printer eller en anden udskriftskilde. Du kan også bruge det til at indsætte anførselstegn i et strengudtryk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

6 Overløb

note

Der forekommer en overløbsfejl, når VBA-kompatibilitetstilstand er aktiveret og udtrykkets værdi er større end 255.


Eksempel:


    Sub ExampleChr
      REM Dette eksempel indsætter en apostrof (ASCII-værdi 34) i en streng.
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "short" + Chr(34) + " trip."
      REM Udskriften vises i dialogen som: En "kort" rejse.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@"-tegn
    End Sub
    
  

Støt os venligst!