Funktionen Asc (BASIC)

Returnerer ASCII-tegnsætværdien (American Standard Code for Information Interchange (Amerikansk Standardkode til Informationsudveksling)) på det første tegn i et strengudtryk.

Syntaks:


Asc(streng) som Long

Returværdi:

Long

Parametre:

streng: Ethvert gyldigt strengudtryk. Kun det første tegn i strengen er relevant.

Brug Asc-funktionen til at erstatte taster med værdier. Hvis Asc-funktionen møder en tom streng, rapporterer LibreOffice Basic en kørselsfejl. I tilgift til 7 bit ASCII-tegn (Koder 0-127), kan ASCII- funktionen også spore tastekoder der ikke kan udskrives, i ASCII-kode. Dette funktion kan også håndtere 16 bit unicode tegn.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") REM returnerer 65
    Print ASC(string:="Z") ' returnerer 90
    Print ASC("Las Vegas") REM returnerer 76, eftersom kun det første tegn tages i betragtning
End Sub

Støt os venligst!