Konvertering af ASCII/ANSI i strenge

Følgende funktioner konverterer strenge til og fra ASCII eller ANSI kode.

Funktionen Asc (BASIC)

Returnerer ASCII-tegnsætværdien (American Standard Code for Information Interchange (Amerikansk Standardkode til Informationsudveksling)) på det første tegn i et strengudtryk.

Chr (funktion)

Returnerer tegnet, som svarer til den angivne tegnkode.

Str (funktion)

Funktionen Str konverterer variablernes indhold til en streng. Den håndterer numeriske udtryk, datoer, strenge og valutaværdier.

Positive tal har et foranstillet mellemrum. Negative tal har et minus-tegn foranstillet.

note

For numeriske værdier er strengen, der returneres af funktionen Str uafhængig af lokaliseringen. Derfor anvendes punktum som decimalskilletegn, når det er nødvendigt.


Hvis en streng videregives som argument, returneres den uden ændringer.

Datoer konverteres til lokaliseringsafhængige strenge.

Val (funktion)

Brug funktionen Val til at konvertere en streng, der repræsenterer et tal, til rn numerisk datatype.

note

Strengen, der videregives til funktionen Val et lokaliserings-uafhængig. Det betyder, at kommaer fortolkes som tusindskilletegn og punktum bruges som decimalskilletegn.


CByte (funktion)

Konverterer en streng eller et numerisk udtryk til typen Byte.

Støt os venligst!