Tekststrenge

De følgende funktioner og sætninger undersøger gyldigheden af, og returnerer strenge.

Du kan bruge strenge til at redigere tekst i LibreOffice Basic-programmer.

Konvertering af ASCII/ANSI i strenge

Følgende funktioner konverterer strenge til og fra ASCII eller ANSI kode.

Gentagelse af indhold

De følgende funktioner gentager indholdet af strenge.

Redigering af strengindhold

De følgende funktioner redigerer, formatererr og justerer strengenes indhold. Brug operatorerne & eller + til at sammenkæde strenge.

Redigering af strenglængde

De følgende funktioner bestemmer strenglængder og sammenligner strenge.

Støt os venligst!