Sammenligningsoperatorer

Sammenligningsoperatorer sammenligner to udtryk. Resultatet bliver returneret som et logisk udtryk, der afgør, om sammenligningen er Sand (-1) eller Falsk (0).

Syntaks:


Resultat = Udtryk1 { = | < | > | <= | >= } Udtryk2

Parametre:

Result: Logisk udtryk som angiver resultatet af sammenligningen (True, eller False)

Expression1, Expression2: Enhver numerisk værdi eller streng som du vil sammenligne.

Sammenligningsoperatorer

= : Lig med

< : Mindre end

> : Større end

<= : Mindre end end eller lig med

>= : Større end end eller lig med

<> : Ikke lig med

Eksempel:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String REM ' Rod-folder for fil in- og output
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Støt os venligst!