Sammenligningsoperatorer

Sammenligningsoperatorer sammenligner to udtryk. Resultatet returneres som et boolsk udtryk, der bestemmer, om sammenligningen er True (sand) (-1) eller False (falsk) (0).

Syntaks:


 result = expression1 { = | < | > | <= | >= } expression2

Parametre:

resultat: Boolsk, der angiver resultatet af sammenligningen (True (sand) eller False (falsk))

expression1, expression2: Alle numeriske værdier eller strenge, du vil sammenligne.

Sammenligningsoperatorer

= : Lig med

< : Mindre end

> : Større end

<= : Mindre end end eller lig med

>= : Større end end eller lig med

<> : Ikke lig med

Eksempel:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String REM ' Rod-folder for fil in- og output
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Støt os venligst!