udtrykket Erase

Sletter indholdet af matrixelementer i matricer med fast størrelse og frigiver hukommelse brugt af arrays af variabel størrelse.

Syntaks:

Erase-syntaks


 Erase array1 [, array2 [,...]]

Parametre:

array list - En komma-inddelt liste over matrixer, der skal slettes.

Eksempel:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b og c(0) er uændrede
   Erase b, c(0) ' alting ryddes
 End Sub

Udtrykkene Dim or ReDim

Funktionerne Array eller DimArray

Funktionerne Lbound og Ubound

Støt os venligst!