EqualUnoObjects-funktion

Returnerer True, hvis de to specificerede Basic Uno objekter repræsenter den samme objektforekomst

Syntaks:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Returværdi:

Bool

Eksempel:


  ' Kopi af objekter -> samme forekomst
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' Kopiering af struct som værdi -> ny forekomst
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Støt os venligst!