Funktionen EqualUnoObjects

Returnerer True (sand), hvis de to angivne Basic-variabler repræsenterer den samme Unoobjekt-forekomst.

Syntaks:

EqualUnoObjects(oObj1, oObj2)

Parametre:

oObj1, oObj2: de varabler, der skal testes.

Returværdi:

Bool

Eksempel:

Eksemplet herunder returnerer True (sand), fordi både oDoc og ThisComponent er referencer til det samme objekt:


  Dim oDoc as Object
  oDoc = ThisComponent
  MsgBox EqualUnoObjects(oDoc, ThisComponent) ' True
 

Eksemplet herunder returnerer False (falsk), fordi tildelingen opretter en kopi af det oprindelige objekt. Derfor refererer Struct1 og Struct2 til forskellige objektforekomster.


  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim Struct2 as Variant
  Struct1.Name = "John"
  Struct2 = Struct1
  MsgBox EqualUnoObjects(Struct1, Struct2) ' False
  Struct2.Name = "Judy"
  MsgBox Struct1.Name ' John
  MsgBox Struct2.Name ' Judy
 

Støt os venligst!