IsMissing-funktion

Tester om en funktionen kaldes med en valgfri parameter.

Se også:Valgfri

Syntaks:


IsMissing( ArgumentName )

Parametre:

ArgumentName: navnet på et valgfrit argument.

IsMissing returns True if no value has been passed for the ArgumentName; otherwise, it returns False.

Se også Eksempler.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Støt os venligst!