Udtrykket Sæt

Sætter en objektreference for en variabel.

Syntaks:

diagram over udtrykket Set


  [Set] variable = [New] object

Parametre:

variable: en variabel eller en egenskab, der kræver en objektreference.

expression: En beregnelig kombination af termer såsom en formel eller en objektegenskab eller metode.

object: Objektet, som variablen henviser til.

Nothing - Tildel Nothing til en variabel for at fjerne en tidligere tildeling.

note

Nøgleordet Set valgfrit. Nothing er standardværdien for objekter.


Eksempel:


Sub ExampleSet
  Dim obj As Object
  Set obj = ThisComponent
  Print obj.Title
 
  obj = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  With obj
    .Name = "key" : .Value = 594.34
    Print .Name, .Value
  End With
End Sub
tip

New opretter UNO-objekter eller class module-objekter før de tildeles en variabel.


Støt os venligst!