TypeName-funktion; VarType-funktion

Returnerer en streng (TypeName) eller en numerisk værdi (VarType), som indeholder information til en variabel.

Syntaks:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Returværdi:

String; Integer

Parametre:

Variable: Variablen, som du vil bestemme typen af. Du kan bruge følgende værdier:

Nøgleord

Navngivet konstant

VarType

Variabeltype

Boolean

11

Boolesk variabel

Byte

17

Byte-variabel

Date

V_DATE

7

Datovariabel

Currency

V_CURRENCY

6

Valutavariabel

Double

V_DOUBLE

5

Dobbelt flydende komma-variabel

Integer

V_INTEGER

2

Heltalsvariabel

Long

V_LONG

3

Stor heltalsvariabel

Object

9

Objektvariabel

Single

V_SINGLE

4

Enkelt decimaltalsvariabel

String

V_STRING

8

Strengvariabel

Variant

12

Variantvariabel (kan indeholde alle typer angivet ved definitionen)

Empty

V_EMPTY

0

Variabel er ikke initialiseret

Null

V_NULL

1

Ingen gyldige data


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Nogle typer i LibreOffice Basic"
End Sub

Støt os venligst!