Static-udtryk

Erklærer en variabel eller et array på procedureniveau indenfor en subrutine eller en funktion, så værdierne for variablen eller arrayet bliver bibeholdt efter afslutning af subrutinen eller funktionen. Dim-sætningskonventioner er også gyldige.

Advarselsikon

Sætningen Static kan ikke bruges til at definere dynamiske arrays. Arrays skal specificeres i forhold til en fast størrelse.


Syntaks:


Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Eksempel:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Svaret er"
End Sub
 
REM Funktion til initialisering af den statiske variabel
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 REM mindste returværdi af denne funktion
  if iInit = 0 then REM check om initialiseret
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Støt os venligst!