Public-udtryk

Dimensionerer en variabel eller et array på modulniveau (det betyder, ikke indenfor en subrutine eller funktion), så variablen og arrayet er gyldige i alle biblioteker og moduler.

Syntaks:


Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Eksempel:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Støt os venligst!