Option VBASupport-udtryk

Angiver at LibreOffice Basic understøtter visse VBA udsagn, funktioner og objekter.

Noteikon

Understøttelsen af VBA er ikke komplet, men dækker en stor del af de normale brugsmønstre.


warning

Dette udtryk skal tilføjes før den eksekverbare programkode i et modul.


warning

Når VBA-understøttelse er aktiveret, er LibreOffice Basic-funktioners argumenter og returværdier de samme som deres modsvarende VBA-funktioners. Når understøttelsen er deaktiveret, kan LibreOffice Basic-funktioner acceptere argumenter og returnere værdier, der er forskellige fra deres VBA-modparter.


Syntaks:

Option VBASupport {1|0}

Parametre:

1: Aktiver VBA-understøttelse i LibreOffice

0: Deaktiver VBA-understøttelse

Eksempel:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Støt os venligst!