Option VBASupport-udtryk

Angiver at LibreOffice Basic understøtter visse VBA udsagn, funktioner og objekter.

warning

Dette udtryk skal tilføjes før den eksekverbare programkode i et modul.


note

Understøttelsen af VBA er ikke komplet, men dækker en stor del af de normale brugsmønstre.


warning

Når VBA-understøttelse er aktiveret, er LibreOffice Basic-funktioners argumenter og returværdier de samme som deres modsvarende VBA-funktioners. Når understøttelsen er deaktiveret, kan LibreOffice Basic-funktioner acceptere argumenter og returnere værdier, der er forskellige fra deres VBA-modparter.


Syntaks:

Option VBASupport {1|0}

Parametre:

1: Aktiver VBA-understøttelse i LibreOffice

0: Deaktiver VBA-understøttelse

Eksempel:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Støt os venligst!