Option Base-udtryk

Angiver standard nedre grænse for arrays som 0 eller 1.

Syntaks:

Option Base { 0 | 1}

Parametre:

Advarselsikon

Denne sætning skal tilføjes før den eksekverbare programkode i et modul.


Eksempel:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Støt os venligst!