Let-udtryk

Tildeler en værdi til en variabel.

Syntaks:

diagram overn udtrykket Let


[Let] variable = expression

Parametre:

variable: Variabler, du vil tildele en værdi til. Værdi og variabeltype skal være kompatible.

Noteikon

Som i de fleste BASIC-sprog, er nøgleordet Let valgfrit.


Eksempel:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) REM returnerer 9
End Sub

Støt os venligst!