UBound-funktion

Returnerer den øverste grænse af et array.

Syntaks:


UBound (ArrayName [, Dimension])

Returværdi:

Lang

Parametre:

ArrayName: Navn på arrayet for hvilket du vil bestemme den øvre (Ubound) eller den nedre (LBound) grænse.

[Dimension]: Heltal som angiver hvilken dimension der skal returneres den øvre(Ubound) eller nedre (LBound) grænse for. Hvis ingen værdi er specificeret, vil grænsen for den første dimension returneres.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

9 Index uden for det definerede område

Eksempel:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returnerer 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returnerer 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returnerer - 5
  Print UBound(t,2) ' returnerer 70
End Sub ' TableBounds

Støt os venligst!