LBound-funktion

Returnerer den nedre grænse af et array.

Syntaks:


LBound (ArrayName [, Dimension])

Returværdi:

Long

Parametre:

ArrayName: Navn på arrayet for hvilken du vil returnere den øvre (Ubound) eller den nedre (LBound) grænse af arraydimensionen.

[Dimension]: Heltal som angiver hvilken dimension der skal returneres den øvre (Ubound) eller den nedre (LBound) grænse for. Hvis ingen værdi er specificeret, antages den første dimension.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

9 Index uden for det definerede område

Eksempel:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returnerer 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Støt os venligst!