IsObject-funktion

Tester, om en variabel er et objekt i modsætning til primitive datatyper såsom datoer, tal og tekster. Funktionen returnerer True, hvis variablen er et objekt, eller returnerer den False.

Syntaks:


IsObject(var)

Returværdi:

Boolsk

Parametre:

var: Enhver vaiabel, du vil teste.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

De følgende objekter returnerer True:

warning

Datastrukturer returnerer True, selv når de er tomme. Variabler, der er defineret som objekter, returnerer True, selv når de er uinitialiserede.


Støt os venligst!