IsNumeric-funktion

Tester om et udtryk er et tal. Hvis udtrykket er et tal, returnerer funktionen True, ellers returnerer funktionen False.

Syntaks:


IsNumeric (Var)

Returværdi:

Boolean

Parametre:

Var: Ethvert udtryk, som du vil teste.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Støt os venligst!