IsEmpty-funktion

Tester om en variabel er en Variant med værdien Empty (tom). Værdien Empty indikerer, at variablen ikke er blevet initialiseret.

Syntaks:


IsEmpty (Var)

Returværdi:

Boolean

Parametre:

Var: En hvilken som helst variabel, som du vil teste. Hvis variablen er en Variant og indeholder værdien Empty, returnerer funktionen Sand, ellers returnerer funktionen Falsk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Støt os venligst!