IsDate-funktion

Tester om et numerisk udtryk eller strengudtryk kan konverteres til en Date-variabel.

Syntaks:


IsDate (Udtryk)

Returværdi:

Boolean

Parametre:

Udtryk: Et numerisk udtryk eller strengudtryk, som du vil teste. Hvis udtrykket kan konverteres til en dato, returnerer funktionen True, ellers returnerer funktionen False.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Støt os venligst!