IsArray-funktion

Bestemmer om en variabel er et datafelt i et array.

Syntaks:


IsArray (Var)

Returværdi:

Boolean

Parametre:

Var: Hvilken som helst variabel, som du vil teste om den er erklæret som et array. Hvis variablen er et array, så returnerer funktionen True, ellers False.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Støt os venligst!