DefVar-udtryk

Sætter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsområde, hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret.

Syntaks:


Defxxx Tegnområde1[, Tegnområde2[,...]]

Parametre:

Tegnområde: Bogstaver, som angiver området med variable, som du vil sætte standarddatatypen for.

xxx: Nøgleord som definerer standardvariabeltypen:

Nøgleord: Standardvariabeltype

DefVar: Variant

Eksempel:


REM Præfiksdefinitioner for variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefVar
    vDiv=99 REM vDiv er en implicit variant
    vDiv="Hallo verden"
End Sub

Støt os venligst!