DefDate-udtryk

Hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret, vil sætningen DefDate sætte standardvariabeltypen, i forhold til et bogstavsområde.

Syntaks:


Defxxx Tegnområde1[, Tegnområde2[,...]]

Parametre:

Tegnområde: Bogstaver, som angiver området med variable, som du vil sætte standarddatatypen for.

xxx: Nøgleord som definerer standardvariabeltypen:

Nøgleord: Standardvariabeltype

DefDate: Dato

Eksempel:


REM Præfiks definition for variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefDate
    tDate=Date REM tDate er en implicit datovariabel
End Sub

Støt os venligst!