DefStr-udtryk

Hvis intet typeerklæringstegn eller nøgleord er specificeret, bestemmer DefStr-sætningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnområde.

Syntaks:


Defxxx Tegnområde1[, Tegnområde2[,...]]

Parametre:

Tegnområde: Bogstaver, som angiver området med variable, som du vil sætte standarddatatypen for.

xxx: Nøgleord som definerer standardvariabeltypen:

Nøgleord: Standardvariabeltype

DefStr: Streng

Eksempel:


REM Præfiks definition for variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefStr s
Sub ExampleDefStr
    sStr=String REM sStr er en implicit strengvariabel
End Sub

Støt os venligst!