DefSng-udtryk

Hvis intet typeerklæringstegn eller nøgleord er specificeret, sætter DefSng-sætningen standardvariabeltypen i henhold til et bogstav-område.

Syntaks:


Defxxx Tegnområde1[, Tegnområde2[,...]]

Parametre:

Tegnområde: Bogstaver, som angiver området med variable, som du vil sætte standarddatatypen for.

xxx: Nøgleord som definerer standardvariabeltypen:

Nøgleord: Standardvariabeltype

DefSng: Single

Eksempel:


REM Præfiks definition for variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefSng s
Sub ExampleDefSng
    sSng=Single REM sSng er en implicit enkelt variabel
End Sub

Støt os venligst!