DefCur-udtryk

Hvis intet typeerklæringstegn eller nøgleord er specificeret, bestemmer DefCur-sætningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnområde.

Syntaks:


Defxxx Tegnområde1[, Tegnområde2[,...]]

Parametre:

Tegnområde: Bogstaver, som angiver området med variable, som du vil sætte standarddatatypen for.

xxx: Nøgleord som definerer standardvariabeltypen:

Nøgleord: Standardvariabeltype

DefCur: Valuta

Eksempel:


REM Præfiks definition for variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefCur c
Sub ExampleDefCur
    cCur=Currency ' cCur er en implicit valutavariabel
End Sub

Støt os venligst!