DefBool-udtryk

Hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret, vil sætningen DefBool sætte standarddatatypen for variable, i forhold til et bogstavsområde.

Syntaks:


Defxxx Tegnområde1[, Tegnområde2[,...]]

Parametre:

Tegnområde: Bogstaver, som angiver området med variable, som du vil sætte standarddatatypen for.

xxx: Nøgleord som definerer standardvariabeltypen:

Nøgleord: Standardvariabeltype

DefBool: Logisk

Eksempel:


REM Præfiks definition for variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefBool
    bOK=TRUE REM bOK er en implicit boolesk variabel
End Sub

Støt os venligst!