CSng-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til datatypen Single.

Syntaks:


CSng (udtryk)

Returværdi:

Single

Parametre:

Expression: Vilkårligt streng- eller numerisk udtryk, som du vil konvertere. For at konvertere et strengudtryk, skal tallet indtastes som normal tekst ("123.5") vedhjælp af standard talformatet i dit operativsystem.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleCSNG
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
    MsgBox CSng(1234.5678)
End Sub

Støt os venligst!