Const Statement

Definerer en eller flere indentifikatorer som konstanter.

En konstant er en variabel, der hjælper med at forbedre et programs læsbarhed. Konstanter er ikke defineret som som en specifik variabeltype, men bruges snarere som pladsholdere i koden. Du kan kun definere en konstant en gang og den kan ikke ændres.

Syntaks:

Syntaksen Const


[Global|Private|Public] Const name = expression[, ...]

Parametre:

name: Enhver identifikator, der følger standardkonventionerne for navngivning af variabler.

expression: Ethvert bogstaveligt udtryk.

Datatypen skal udelades. Når et bibliotek bliver indlæst i hukommelsen, konverterer LibreOffice Basic internt programkoden, således at hver gang en konstant anvendes, erstattes den med det definerede udtryk.

Rækkevidde

By-standard-konstanter er defineret som private i moduler og rutiner. Konstanter kan gøres offentlige eller globale for at bruges fra alle moduker, fra alle Basic-biblioteker.

Specifikatorerne Global, Private og Public kan kun bruges som modulkonstanter.

Eksempel:


 Const EARTH = "♁" ' modulrækkevidde
 Private Const MOON = "☾" ' modulrækkevidde
 Public Const VENUS="♀", MARS="♂" ' generel rækkevidde
 Global Const SUN = "☉", STAR = "☆" ' generel rækkevidde
 
 Sub ExampleConst
   Const SUN = 3 * 1.456 / 56 ' SUN er lokal
   MsgBox SUN,, MOON ' den globale konstant SUN er uændret
   Const Pgm = "Program", Var = 1.00
   MsgBox Pgm & " " & Var, , VENUS &" and "& MARS
 End Sub

Erklæringen Enum

Erklæringen Type

Støt os venligst!