Const-erklæring

Angiver en streng som en konstant.

Syntaks:


Const Text = Expression

Parametre:

Text: Hvilket som helst konstantnavn som følger de normale konventioner for variabelnavngivning.

En konstant er en variabel som hjælper med til at forbedre læsbarheden af et program. Konstanter er ikke defineret som en bestemt type af variabel, men i stedet for bruges de som pladsholdere i koden. Du kan kun definere en konstant en gang og den kan ikke modificeres. Brug følgende sætning for at definere en konstant:

CONST ConstName=Udtryk

Typen af udtryk er irrelevant. Hvis et program er startet, konverterer LibreOffice BASIC programkoden internt sådan at hver gang en konstant bliver brugt, erstattes den af det angivne udtryk.

Eksempel:


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Program", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Støt os venligst!