CInt-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til et heltal.

Syntaks:


CInt (Expression As Variant) As Integer

Returværdi:

Integer

Parametre:

Expression: Any string or numeric expression that you want to convert. To convert a string expression, the number must be entered using a dot "." as the decimal point and a comma "," as the thousands separator (for instance 123,456.78), which may differ from your LibreOffice language settings.

Hvis argumentet er en streng, trimmer funktionen det indledende blanktegn; derefter prøver den at genkende et tal i de følgende tegn. Syntaksen herunder genkendes:

Resten af strengen ignoreres. Hvis strengen ikke genkendes, for eksempel når den efter trimning af det indledende blanktegn ikke begynder med plus, minus, et decimalciffer, eller "&", eller når sekvensen efter "&O" er længere end 11 tegn eller indeholder et alfabetisk tegn, er udtrykkets numeriske værdi 0.

Hvis argumentet er en fejl, bruges fejlnummeret som udtrykkets numeriske værdi.

Hvis argumentet er en dato, bruges antallet af dage siden 1899-12-30 (seriel dato) som udtrykkets numeriske værdi. Klokkeslet er repræsenteret som en brøkdel af en dag.

Efter beregning af udtrykkets numeriske værdi rundes det ned til det nærmeste heltal (om nødvendigt) og hvis resultatet ikke er mellem -32768 og 32767, rapporterer LibreOffice Basic en overløbsfejl. Ellers returneres resultatet.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Numeric expressions are displayed according to LibreOffice language settings:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Støt os venligst!